Szenvedélybetegek reintegrációs programja Debrecenben

A Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz. TAMOP-5.3.3-10/2-2010-0002 „Esély a változásra” elnevezésű debreceni projektje, mely szenvedélybeteg, lakhatással nem rendelkező emberek reintegrációs programját foglalja magába, 2011. november végéig tervezett vállalásai az alábbiak szerint alakulnak:

A program során futó 8 hónapos, az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület megvalósításában zajló képzés modulzáró vizsgáin: matematika, állampolgári ismeretek, digitális írástudás, egészség és mentálhigiénia a családban, önismeret, főzési ismeretek tanulástechnikai tréning tárgyakból átlagban 75%-os eredménnyel teljesítettek a résztvevők, mely előrevetíti, hogy a záróvizsgán is sikeresen fognak szerepelni.

A programban vállaltuk, hogy 2011 novemberétől albérletet biztosítunk (melyet komoly megkereső munka előzött meg) a programban részt vevő 15 fő számára. 2011 novemberére mindenkit albérletbe költöztettünk Debrecen város közigazgatási területén. A sok gyerekes családokat (3 család, családonként 4-5 gyermek) kertes házakban, az egyedülálló, illetve egy-két gyerekes anyukákat/családokat pedig garzonokban helyeztük el. Minden kliens főbérlőjével megkötöttük a projekt által előírt albérleti szerződést és támogatjuk a célcsoportot havi 30 ezer Ft lakhatási támogatással.

A kliensek hatványozottan igénylik a figyelmet, támogatást a költözések okán, így a szociális munka folyamatos, napi szintű. Mivel több esetben családok átmeneti otthonaiból költöztek ki a családok és kezdték meg önálló lakhatásukat, mindenféle ügyintézés, ami eddig a családok átmeneti otthonainak a felelőssége volt, ránk hárul.

A projektvezető heti szinten tart kapcsolatot az Európai Szociális Alap munkatársaival a program kapcsán. Az első Projekt Előrehaladási Jelentést sikeresen elfogadta a felügyelő szervezet.

Összességében elmondható, hogy a projekt során vállalt feladatokat a Baptista Szeretetszolgálat debreceni munkatársai ütemezés szerint teljesítik.


Post Tags: , , , , ,